menu

Zo!Live ImmoZo! Update - versie 2.6.6

Vrijgegeven 20-8-2014

- update - via lijstweergave eenvoudig inzicht in het aantal actieve doorplaatsingen naar andere website.
- update - extra weergave toegevoegd voor het enkel publiceren van woningen via E-mail. ( enkel voor ondersteunende portals )

Voorbeeld lijstweergave update:

regel 1: geeft aan dat het dossier zowel intern op publiceren staat als doorgeplaatst wordt naar 8 portals. Daarbij wordt waar mogelijk enkel via e-mail gepubliceerd.

regel 2: geeft aan dat het dossier intern niet gepubliceerd wordt echter wel doorgeplaatst wordt naar 8 portals.

 

Partner Badge
Xolphin