Google wordt verslagen door youtube

2 min. lezen

Overzicht
De conventionele zoekmachine verliest autoriteit op het gebied van specifieke zoekopdrachten, zo blijkt uit de Nationale Search Engine Monitor (NSEM), een jaarlijks terugkerend onderzoek van iProspect en RMI. In drie van de vijf onderzochte zoekcategorie

83 procent van de Nederlandse zoekmachinegebruikers geeft aan direct in de website YouTube naar video’s te zoeken. Hiermee is de populaire video search engine de meest succesvolle, gespecialiseerde zoekautoriteit van dit moment. Er is een leeftijdstrend aanwijsbaar: met het oplopen van de leeftijd, neemt het gebruik van YouTube af van 95 procent (< 34 jaar) naar 49 procent (> 65 jaar). Hoe ouder de internetgebruiker, hoe vaker deze teruggrijpt op de diensten van de conventionele zoekmachine.

Personen

In de zakelijke zoekcategorie naar personen wint de generieke zoekmachine het van de niche search engines. Gaat het om iemand uit de privésferen, dan voert Facebook de lijst aan. Hoe ouder de internetgebruiker, hoe vaker deze de generieke zoekmachine raadpleegt.

Hoger opgeleiden laten zich leiden door de aard van de opdracht. Gaat het om een zakelijke zoekopdracht naar een persoon, dan gebruikt drie tiende het professionele platform LinkedIn en een tiende Facebook. Gaat het om een privépersoon, dan wendt bijna de helft zich tot Facebook en maakt slechts vijf procent gebruik van LinkedIn. Lager opgeleiden laten dit zakelijke platform links liggen en maken zowel zakelijk als privé in 44 procent van de gevallen gebruik van Facebook.

Nieuwsartikelen

De helft van de internetgebruikers surft bij het zoeken naar nieuwsartikelen direct naar een nieuwssite. Bij middelbaar en hoger opgeleiden loopt dit op tot 57 procent. De reguliere zoekmachine staat op de tweede plek, een kwart van de Nederlands begint zijn zoektocht naar een nieuwsartikel hier. De Google zoekoptie nieuws valt minder goed in de smaak dan de optie afbeeldingen: een vijfde van de lager opgeleiden maakt van deze optie gebruik, maar het percentage ligt lager bij de middelbaar en hoger opgeleiden.

Foto’s en afbeeldingen

De generieke zoekmachine blijft het favoriet bij de zoekcategorie foto’s en afbeeldingen. Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan de Google zoekoptie afbeeldingen te benutten en nog eens 35 procent zoekt via de standaard zoekbalk. Het gebruik van de zoekoptie afbeeldingen neemt toe, naarmate de leeftijd afneemt.

Eén niche zoekmachine scoort opvallend hoog onder de lager opgeleiden: Facebook. Twaalf procent begint zijn of haar zoektocht naar afbeeldingen bij dit sociale platform, tegenover een en nul procent van de middelbaar en hoger opgeleiden.

Meer informatie over zoekmachines, zoekmachineoptimalisatie of uw optimalisatie strategie? Neem gerust eens contact op met ons. Onze salesmanagers staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Publicatiedatum 03/08/2012