Veelvoorkomende termen bij de ontwikkeling van een website

4 min. lezen

Overzicht
Bij de ontwikkeling van een (nieuwe) website krijgt u vaak te maken met tal van vakterminologie. Hieronder een overzicht van de meest gebruikte termen.

Meest gebruikte webterminologie

404

De 404-error of ook wel " pagina niet gevonden " is een standaard foutmelding die aan de internet browser gegeven wordt wanneer de gebruiker wel verbinding maakt met de website, maar de betrokken pagina niet gevonden kan worden

Above the fold

Deze term stamt uit de print-media, bijvoorbeeld bij kranten. Hierbij wordt bedoeld dat de bovenste helft van een pagina in een krant of tijdschrift een stuk meer waarde geniet dan de onderste helft. Voor een website geldt dit eigenlijk hetzelfde. Above the fold is het zichtbare gedeelte van een website wanneer er nog niet gescrollt is. Denk bij website design ook aan de verschillende resoluties en apparaten die gebruikt worden. 

Accessibility

Wanneer we spreken over accessibility van een website dan bedoelen we de toegankelijkheid van een website voor mensen met een handicap ( bijvoorbeeld blinden ). Hoe makkelijk of moeilijk is het voor deze groep om in de website te navigeren.

Adsense

Adsense zijn de advertenties van Google die geplaatst kunnen worden op websites. Door plaatsing van deze advertenties kunt u een nieuwe inkomstenbron aanboren via uw (eigen) website. 

Adwords

Google Adwords zijn advertenties ( ook wel gesponsorde links genoemd ) die getoond worden naast de organische zoekresultaten. Deze vorm van adverteren is vaak effectief bij campagnes. Het betalen van deze advertenties gebeurd meestal op een CPC basis ( cost per click ). 

Ajax

Asynchronous Javascript and XML ( AJAX ) dit is een populaire programmeer techniek om content in te laden in een pagina zonder dat de pagina ververst dient te worden. Met deze techniek kan een website veel interactiever worden. Google Mail en Google Calendar zijn bekende webapplicaties die veel gebruik maken van Ajax. 

Back-end

De back-end kan gezien worden als de achterkant van een website. Dit is bij een content management systeem ( CMS ) de applicatie waarmee de website beheert kan worden. 

Bitmap

Bestandsindeling voor afbeeldingen. Door de grootte van bestanden is dit bestandsformaat niet geschikt voor het web. Betere alternatieven zijn Jpeg of Png. 

Bloggen

Met bloggen wordt bedoeld de publicatie van bijvoorbeeld nieuwsberichten op een website. 

Browser

De software waarmee een website bekeken kan worden noemen we een " browser ". Veelgebruikte browsers zijn o.a. Internet Explorer, Google Chrome, Safari en Firefox. 

Client-side

Sommige talen als Javascript en HTML zijn client-side programmeertalen. Om deze bestanden te openen heb je niet persé een server nodig. 

CMS

Een content management systeem ( CMS ) is een software programma waarmee de website beheert kan worden. Via een CMS kan een beheerder gemakkelijk zelf content van de website aanpassen. 

CRUD

Een iets minder bekend begrip. Dit staat voor " Create, Read, Update en Delete ".

CSS

Cascading Style Sheets. De opmaak van de website wordt geregeld in een apart "style" document.

Framework

Het framework is een geheel van softwarecomponenten die gebruikt worden bij het programmeren van applicaties. Hieronder vallen ook de afspraken hoe deze componenten gebruikt worden.

Front-end

De term front-end heeft verschillende betekenissen. Als we het hebben over een website en website beheer dan is de website zelf de front-end. Wanneer we het hebben over programmeren dan doelen we op de visuele aspecten van de website. 

HTML

Hyper Text Mark-up Language ( HTML ) is een programmeertaal die alle website vormt. Een website kan uit meerdere programmeertalen bestaan, echter hetgeen naar de browser wordt gestuurd is altijd een vorm van HTML.

JS

Met JS bedoelen we javascript. Javascript is een client-side programmeertaal die speciale effecten op HTML kan hebben. Het inladen van content zonder de pagina te verversen ( Ajax ) is ook een actie die met javascript uitgevoerd kan worden

PHP

PHP is een programmeertaal die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creeëren. 

Pixel Perfect

Wanneer de website klaar is en precies overeenkomt met de ontwerpen dan noemen we dat pixel perfect. Er zijn verschillende manieren om te controleren of de website overeenkomt met het design. 

PSD

Met een .PSD betand bedoelen we het bronbestand van een website-design. Adobe Photoshop is hét programma dat zicht uitstekend leent voor het ontwerpen van websites. 

RSS

Really Simple Syndication ( RSS ) is een uniforme manier voor het publiceren van content. RSS wordt over het algemeen gebruikt bij nieuwssites of blogs. 

SEA 

Search Engine Advertising ( SEA ) is, zoals de naam al doet vermoeden, een verzamelnaam voor het advertentiebeheer ter promotie van uw website. Google Adwords en Facebook adverteren zijn de meest populaire advertentieprogramma's.

SEO 

Search Engine Optimalisation ( SEO ) zijn meerdere technieken die ervoor zorgen dat de website of een webpagina hoger kan scoren in de zoekmachine resultaten van o.a. Google. 

URL

Uniform Resource Locator ( URL ) is het webadres van een website dat in de adresbalk van de browser weergegeven wordt. 

Usability

Usability lijkt sterk op accesibility, maar richt zich met name op het gemak van de bezoeker. Hierbij wordt er meer gekeken naar de visuele en functionele aspecten van een website. Denk hierbij b.v. aan zoekformulieren, call-2-actions e.d. 

Vindbaarheid

De vindbaarheid van een website of de eigen content als zodanig. Zie ook SEO

Webstandaarden

Webstandaarden zijn 'standaarden' en technische bepalingen die aspecten van het internet beschrijven.

WYSIWYG

Deze afkorting staat voor " What You See is What You Get ". Een CMS kan tegenwoordig niet meer zonder. DE WYSIWYG is de teksteditor die gelijk de effecten laat zien zoals u deze ingeeft. 

Publicatiedatum 30/08/2012