Winkels worden showrooms zonder transacties

1 min. lezen

Overzicht
Winkels worden showrooms zonder financi

Het PBL en het CPB delen hun visie in een gezamenlijke horizonscan (pdf) over welvaart en leefomgeving. De toekomstverkenning leunt op eerdere resultaten uit ander onderzoek. ‘Als symbool voor de verre toekomst kiezen we het richtjaar 2050’, schrijven de planbureaus in de inleiding. 

Schaalvergroting

De passage over winkelvoorzieningen biedt ook een terugblik op de ontwikkeling van het Nederlandse winkelvastgoed. Het oppervlak van de gemiddelde Nederlandse winkel werd in veertig jaar tijd zeven keer zo groot. In het eerste decennium van deze eeuw nam de totale winkeloppervlakte met een kwart toe. Het aantal vierkante meters groeide daarmee veel harder dan de omzet en dan de bevolking.

Minder winkelmeters

Mede door de opkomst van online shoppen kan de winkeloppervlakte de komende tien jaar ‘wel eens met 20 tot 35 procent verminderen’, schrijven PBL en CPB. ‘Een deel van de online detailhandel zal bovendien door de fabrikant worden overgenomen. Ook meer buitenlandse ondernemingen dringen via online verkoop op de Nederlandse detailhandelsmarkt door.’

Apps

Hoeveel van de huidige winkelmeters er in 2050 nog over zullen zijn, voorspellen de planbureaus niet. Wel schrijven ze dat er hoe dan ook behoefte aan winkelvastgoed blijft. Niet om aankopen te doen, maar om die af te halen, te retourneren of er vragen over te stellen. Uit de horizonscan: ‘Het aantal shopping apps neemt explosief toe en verwacht wordt dat dit in de komende tien jaar de normale manier van inkopen wordt. Aankopen worden “instant” gedaan, onderweg en tussen andere activiteiten door.’ Naast deze apps zullen ook de webshops een steeds belangrijkere rol spelen.

Tags: webshops

Bron: twinklemagazine.nl

Publicatiedatum 15/10/2013