Bijna helft marketinge-mails wordt mobiel geopend in VS

1 min. lezen

Overzicht
Amerikaanse consumenten gebruiken bijna net zo vaak hun mobiele telefoon of tablet om marketinge-mails te openen als de desktop. Echter, als het gaat om verdere actie ondernemen vanuit de e-mail, bijvoorbeeld het klikken op links, dan prefereert een meerderheid de computer.

De e-mail service provider Yesmail Interactive onderzocht hoe Amerikaanse consumenten gebruik maken van de meer dan 5 miljard e-mails die het bedrijf in het tweede kwartaal van 2013 verstuurde. Bijna de helft (49 procent) van de e-mails werd geopend op een mobiele telefoon, 51 procent op een computer.

Geen actie

Het blijkt echter dat de desktop consumenten meer ‘motiveert’ om actie te ondernemen vanuit de e-mail; in 23 procent van de op de computer geopende e-mails ondernam de consument actie (bijvoorbeeld door klikken op een link). Dit gebeurde in slechts 11 procent van de e-mails die mobiel werden geopend.

Alleen mobiel openen

Het onderzoek wijst ook uit dat 61 procent van de Amerikaanse consumenten sommige e-mails die zij ontvangen op hun mobiele telefoon ook daadwerkelijk lezen. 30 Procent zegt zijn e-mails alleen op een mobiel apparaat te openen. Daarnaast opent 31 procent e-mails op zowel mobiele apparaten als computers en geeft 39 procent aan e-mails alleen op de desktop te openen.

Responsive design

Michael Fisher, president van Yesmail Interactive, zegt dat dit het gevolg is van de matige mobiele ‘email experience’ die online retailers aan hun klanten bieden. ‘Het verschil betekent dat veel Amerikaanse consumenten mobiele e-mails wel openen en misschien wel lezen, maar er verder niets mee doen. Retailers moeten een mobiele strategie ontwikkelen die is gebaseerd op repsonsive design, customized content en gemakkelijk klikbare calls-to-action. Het aantal Amerikaanse consumenten dat e-mails opent op zowel mobiele apparaten als op desktops zal namelijk de komende jaren alleen maar verder stijgen.’

Bron : twinklemagazine.nl

Publicatiedatum 07/10/2013