Cookiewet vanaf nu van kracht

2 min. lezen

Overzicht

Vanaf heden is het zover dat de cookiewet, onderdeel van de gewijzigde Telecomwet, van kracht is. De cookie wetgeving moet gebruikers controle geven over de cookies die op zijn of haar computer worden geplaatst en moet zorgen voor meer en betere (online) privacy.

Toestemming

Het gevolg is dat websites nu toestemming moeten krijgen alvorens er cookies geplaatst mogen worden. De bezoeker dient daarbij duidelijke en volledige informatie te krijgen over de cookies die u wilt plaatsen, alvorens de bezoeker toestemming kan verlenen. Uitzondering hierbij zijn de zogeheten ‘functionele’, technisch noodzakelijke cookies die nodig zijn om de dienst te verlenen. Voor een cookie dat nodig is om het winkelwagentje van een webshop naar behoren te laten functioneren hoeft dus geen toestemming gevraagd te worden.
 

Bewijzen van toestemming

De cookiewet verlangt ook dat u niet alleen deze toestemming vraagt, maar ook dat u kunt bewijzen dat u toestemming heeft gekregen. Het bewijs van die toestemming dient u vijf jaar te bewaren.
 

Google Analytics en Remarketing

De cookiewet vereist toestemming voor ‘niet-functionele’ cookies. Hieronder vallen ook de cookies van websitestatistiekenpakketten zoals Google Analytics, of cookies die geplaatst worden in verband met advertentiemiddelen zoals Google Remarketing. Om dergelijke diensten en middelen te gebruiken dienen cookies geplaatst te worden op de computer van de bezoeker en daar dient u vanaf nu toestemming voor te krijgen.
 

OPTA en handhaving

De telecommunicatietoezichthouder OPTA is belast met het handhaven van de wet en bevoegd tot het geven van boetes. Daarbij dient de website-exploitant zelf aan te tonen dat hij géén privacygevoelige informatie verzamelt met zijn cookies. Zo niet, dan kunnen er boetes worden opgelegd. Dit deel van de cookiewet treedt overigens pas per 1 januari 2013 in werking. Tot die tijd moet de privacytoezichthouder (OPTA) bewijzen dat u persoonsgegevens verwerkt. Daarbij heeft de OPTA aangegeven zich momenteel te richten op de “grootste, meest schadelijke gevallen”.
 

Wat nu?

Wettelijk bent u vanaf nu verplicht om website bezoekers vooraf duidelijk te informeren over de (niet-functionele) cookies die u wilt plaatsen, om toestemming te vragen en deze toestemming te archiveren.
 
In Nederland zijn er momenteel weinig websites die zich houden aan de cookiewet. Onderzoek heeft ook aangetoond dat diverse politieke partijen (waaronder voorstanders van de wet) en grote spelers als Marktplaats.nl, Bol.com en Wehkamp.nl zich nog niet aan de nieuwe wet houden. Nederlandse websites leggen de cookieregels dan ook massaal naast zich neer, aldus blijkt uit een onderzoek van Tweakers.
 
Hierdoor is er, in onze ogen, ook sprake van oneerlijke concurrentie: bedrijven die zich nu wel houden aan de cookiewetgeving zullen daardoor minder inzicht krijgen in de performance van hun website en minder mogelijkheden hebben tot het optimaliseren van de website. Ook zullen zij minder (advertentie)mogelijkheden hebben dan de concurrent die zich nog niet houdt aan de cookiewetgeving en wel onbeperkt gebruik maakt van het plaatsen van cookies.
 
Indien u op dit moment wilt voldoen aan de cookiewet dan kan E-difference u uiteraard helpen met het implementeren van een oplossing. Het doel van dit bericht is echter om u zo goed mogelijk te informeren over de cookiewetgeving. Daarnaast kunt u het E-difference weblog en onze Twitter-account volgen voor updates omtrent de cookiewetgeving. Zo blijft u op de hoogte. En voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Publicatiedatum 19/06/2012