De beste manier om je websiteperformance te meten

3 min. lezen

Overzicht

Dit artikel gaat over het verkrijgen van inzicht in de performance van je website. Hiervoor zijn diverse (monitoring) tools beschikbaar.

Enerzijds vanuit het perspectief van de eindgebruiker (van buitenaf gemeten), anderzijds vanuit het perspectief van de hostingprovider (van binnenuit gemeten).

Monitoring vanuit het perspectief van de eindgebruiker

Er zijn diverse websites waarmee eenvoudig de laadtijd van een pagina gemeten kan worden. De twee meest bekende websites zijn GTmetrix en Webpagetest. Op deze websites is het mogelijk om een URL (uniform resource locator) te laten analyseren.

GTmetrix geeft naast de laadtijd (gemeten vanuit Vancouver in Canada) ook informatie over de pagina-omvang en het aantal verzoeken dat nodig was om de pagina volledig te laden. Daarnaast wordt de pagina inhoudelijk geanalyseerd, met als resultaat de Page Speed score en YSlow score. Deze scores van respectievelijk Google en Yahoo, zijn een goede indicatie van de mate waarin een pagina is geoptimaliseerd. Bij een lage score is er nog veel ruimte voor verbetering. 

In tegenstelling tot GTmetrix, meet Webpagetest vanaf een groot aantal locaties. Voor een Nederlandse website zal standaard een meetpunt in Amsterdam worden gebruikt. Hier wordt naast de laadtijd ook onder andere informatie gegeven over wanneer het opbouwen (renderen) van de pagina in de browser begint. Dat is nuttig om te weten, aangezien dit een beeld geeft van de door de gebruiker ervaren laadtijd, los van de daadwerkelijk gemeten laadtijd.

Interessant is ook de ‘content breakdown’, waarbij het aantal verzoeken en de omvang wordt gerangschikt naar bestandstype.

Monitoring vanuit hostingperspectief

Vanuit het technisch perspectief van de hostingprovider valt er ook genoeg te meten. Uitgaande van dedicated hosting valt te denken aan het monitoren van resources zoals processor, schijfruimte, geheugen en netwerk. Maar ook het meten van het aantal connecties, disk I/O (harddisktoegang) en wait times zijn van belang om eventuele performanceproblemen te kunnen achterhalen.

Steeds vaker wordt real user monitoring (RUM) ingezet om een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke performance van websites. Dit is een combinatie van applicatie- en servermonitoring, op basis van daadwerkelijke bezoeken aan uw website. Dit maakt het mogelijk om de laadtijd uit te splitsen naar de tijd die nodig is voor de webapplicatie zelf, het netwerk (overdracht), browser processing en pagina-opbouw. Ook kunnen trage pagina’s en vertragende databaseverzoeken hiermee achterhaald en gemonitord worden.

Inzicht via performance, load en stresstests

Hoeveel gelijktijdige bezoekers kan uw website aan? Veel eigenaren van websites weten niet waar de grens van hun applicatie en infrastructuur zit. Terwijl dit wel een belangrijk gegeven is om tijdig op te schalen als bezoekersaantallen toenemen. Denk daarbij aan de normale groei van bezoekersaantallen, maar ook aan de impact die bijvoorbeeld marketingcampagnes kunnen hebben op het bezoek aan uw website.
Er zijn diverse soorten tests uit te voeren om inzicht te krijgen in mogelijke pijnpunten:

  • Performancetest: vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld bij 100 gelijktijdige bezoekers moet onze website binnen twee seconden laden) worden geverifieerd. Op basis van deze kengetallen worden bottlenecks achterhaald en opgelost.
  • Loadtest: onderzoekt hoeveel gebruikers een website tegelijkertijd aan kan, terwijl deze goed (binnen gestelde laadtijden) blijft functioneren.
  • Stresstest: het bewust lasten crashen van componenten (bijvoorbeeld SQL, IIS, Apache) om het herstel of overschakelen naar secundaire systemen (failover) te testen.

Bij alle tests is het raadzaam om de tests periodiek te herhalen, zeker voor bedrijfskritieke websites. Als op basis van een loadtest blijkt dat de applicatie 450 gelijktijdige gebruikers aan kan, is het slim om dit getal te vergelijken met de statistieken van uw website. Wanneer u nu 350 gelijktijdige gebruikers heeft en hier een stijgende lijn in zit, kunt u door middel van extrapoleren achterhalen wanneer het opschalen van de infrastructuur noodzakelijk wordt. Hierdoor bent u in staat om tijdig maatregelen te nemen. Vergelijk dus regelmatig uw websitestatistieken met de test- en monitorgegevens om problemen voor te zijn.

De bovenstaande testen worden vaak door managed hostingproviders uitgevoerd en geven een goed inzicht in de performance van de website onder uiteenlopende omstandigheden. 

 

Bron: Emerce.nl 

Publicatiedatum 25/09/2013