Grote verschillen in SPAM beleid in Europa

1 min. lezen

Overzicht
Er zijn nog altijd grote verschillen in de aanpak van spammers in de Europese Unie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van eurocommissaris Viviane Reding van Informatietechniek, die pleit voor meer samenwerking.

Een analyse van meer dan 140 verschillende procedures die de afgelopen jaren in de 22 lidstaten zijn gevoerd, laat zien dat de boetes die aan spammers worden opgelegd bijvoorbeeld sterk uiteenlopen.

De Nederlandse toezichthouder OPTA spande de kroon met een boete van in totaal een miljoen euro aan drie bedrijven die zich schuldig hadden gemaakt aan de verspreiding van spyware. Ook Italië (570 duizend euro) en Spanje (30 duizend euro) haalden flink uit.

In andere landen, zoals Roemenië, Ierland en Letland, bedroegen de boetes in veel gevallen echter slechts enkele honderden euro's. 

Samenwerken
De onderzoekers constateerden bovendien dat betrokken instanties niet in alle lidstaten goed met elkaar samenwerken. In veel landen zijn daar afspraken over vastgelegd, maar in Luxemburg en Malta gebeurt dat bijvoorbeeld op informele basis. Ook beschikken spambestrijders niet in alle lidstaten over voldoende middelen om hun werk goed te doen.

Reding roept de lidstaten daarom op om "hun inspanningen in de strijd tegen bedreigingen van online privacy te verhogen". Daarbij moeten die lidstaten steun krijgen van nieuwe maatregelen die momenteel in het Europees Parlement en de Europese Raad worden besproken.

Providers 
Die maken het voor bijvoorbeeld internetproviders mogelijk om juridische stappen te ondernemen tegen spammers die hun netwerken misbruiken, bijvoorbeeld door het versturen van ongewenste mail of door het overbelasten van mailservers.

Ook onderhandelt Brussel met de Verenigde Staten over betere onderlinge samenwerking in de strijd tegen spam. Ongeveer 1 op de 6 spamberichten zou uit de VS afkomstig zijn.

Publicatiedatum 08/10/2009