Online adverteren in de lift

2 min. lezen

Overzicht

De omvang van digitale advertentiemarkt is in 2010 flink gegroeid, met een netto omzet van 962 miljoen euro. Naar verwachting zet deze stijgende lijn de komende jaren voort. Zo blijkt uit de Online Adspend Study 2010 die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB, de brancheorganisatie voor de online advertising- en interactieve marketingindustrie.

De groei van online advertising zorgt er, samen met de zich herstellende televisiemarkt, voor dat de gehele Nederlandse advertentiemarkt in 2010 weer een omzetstijging kende. Daarmee is de teneur van twee opeenvolgende jaren krimp doorbroken, ondanks de nog steeds dalende advertentie-inkomsten voor kranten en tijdschriften, aldus Roel van Rijsewijk van Deloitte: ‘Kijkend naar het aandeel van de verschillende media in de totale advertentiebestedingen verwachten we dat internet nog veel dominanter gaat worden. Een logisch en onvermijdelijk gevolg van de verschuivende aandacht van consumenten van kranten en tijdschriften naar online media.’

Financiële sector
Binnen de online advertisingmarkt is de financiële sector als grootste adverteerder goed voor 11 procent van de totale bestedingen. Producenten van consumentengoederen en telecomaanbieders volgen op de voet met een aandeel van elk 10 procent. De internetuitgevers die in de studie zijn ondervraagd, verwachten voor 2011 een groei van de omzet van meer dan 10 procent. Daarmee zullen de bestedingen dit jaar boven de 1 miljard euro uit komen. Vooral het aandeel van advertenties van online retail zal naar verwachting flink toenemen.

Weinig behavorial targeting
Opvallend is dat slechts 16 miljoen euro is uitgegeven aan op de websitebezoeker toegesneden advertenties naar aanleiding van surf- en zoekgedrag. Dat is nog geen twee procent van de totale omzet. ‘Behavioral targeting is in Nederland relatief jong, vandaar het beperkte aandeel in 2010. Tegelijkertijd geven veel van de ondervraagde partijen aan voor 2011 een grote groei te verwachten bij CPM-afrekenmodellen. Deze verwachte groei is grotendeels te relateren aan alle nieuwe mogelijkheden op het gebied van behavioral targeting en profiling data’,  aldus Emile van den Berg, IAB bestuurslid en verantwoordelijk voor de portefeuille Ad spend.
Het grootste deel van de advertenties bestaat uit vaste banners en displays waarvoor de opdrachtgever betaalt op basis van het aantal bezoekers dat de reclame-uiting heeft gezien, de zogenaamde impressies. Ruim de helft van de omzet is afkomstig van opdrachten van reclamebureaus.

Methodiek
Voor de Online Adspend Study 2010 heeft Deloitte, in opdracht van IAB, 32 grote Nederlandse internetuitgevers ondervraagd, die samen meer dan 4.000 websites vertegenwoordigen. Om de ontwikkelingen in de dynamische markt nauwkeurig te monitoren, zal Deloitte in samenwerking met IAB de studie elke zes maanden herhalen.

Bron: Marketingonline

Publicatiedatum 06/06/2011