Webwinkeliers moeten bestelknoppen aanpassen

NEWS_READING_TIME_LESSTHAN 1 NEWS_READING_TIME_MINUTE.

Overzicht
Duitse e-commerce bedrijven moeten de bestelknoppen op hun sites op 1 augustus hebben voorzien van de tekst

In de Duitse media is veel te doen over de bestelknoppen nieuwe stijl. De tekstuele toevoeging moet duidelijk maken dat een klik leidt tot een directe financiële verplichting. Ontbreekt ze, dan is de klant niet aan een bestelling gebonden. Zo moet worden voorkomen dat consumenten ongewild ergens aan vast komen te zitten.

Eind 2013 in Nederland
De verplichting volgt uit een nieuwe Europese consumentenrichtlijn, die Duitsland in augustus als eerste EU-lidstaat vertaalt in nationale wetgeving. Nederland moet die richtlijn uiterlijk op 13 december 2013 hebben geïmplementeerd, schrijft Arnoud Engelfriet van ICTRecht op zijn weblog Iusmentis.com.

'Bestelling met betalingsverplichting'
De richtlijn schrijft voor dat de bestelknoppen van Nederlandse webverkopers dan moeten zijn voorzien van de woorden “bestelling met betalingsverplichting” of ‘een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de handelaar te betalen'.

Bron: Twinkle

Publicatiedatum 25/05/2012